ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

 • ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ
 • Edgework ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ
 • ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਹੋਲ
 • ਟੈਂਪਰਿੰਗ
 • IGU ਲਾਈਨ
 • ਅਸਥਾਈ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਖੇਤਰ
 • ਪੀਵੀਸੀ ਐਕਸਟਰਿਊਸ਼ਨ ਲਾਈਨ
 • ਪਦਾਰਥ ਖੇਤਰ
 • ਸਟੈਕਿੰਗ ਖੇਤਰ
 • ਸਟੈਕਿੰਗ ਖੇਤਰ
 • ਪੈਕਿੰਗ ਖੇਤਰ
 • Despach ਖੇਤਰ